Betalingen ikke godkjent

NB: Vi har nylig endret betalingsleverandør fra PayEx til Nets.

Det viser seg at noen da får problemer med å gjennomføre betalingen.
Dette gjelder bare de som har lagret betalingsinformasjon i sin medlemsprofil.
Løsningen kan da være å slette registrert betalingsinformasjon, og legge denne inn på nytt.

Betalingen kunne ikke gjennomføres. Dette kan skyldes at du avbrøt betalingen,
eller en av disse feilene oppstod:

  • Feil kortnummer, feil utløpsdato eller CVC-kode for kortet.
  • Feil ved pålogging eller brukeridentifisering hos din bankforbindelse eller kortleverandør.
  • Manglende dekning på kortet.
  • Teknisk feil hos vår betalingspartner eller din bankforbindelse/kortleverandør.
  • Du forsøker å betale med et utenlandsk kort


Dersom du ønsker å betale med et utenlandsk kort må du velge å betale via en PayPal konto for å kunne fullføre betalingen.  

Trykk her for å forsøke igjen

 

Payment Failed

Your payment could not be completed.This may be because you canceled the payment,
or that one of these following errors occurred:

  • Wrong card number, wrong expiration date or wrong CVC code for the card.
  • Wrong logging or user identification at your bank or card issuer.
  • Missing balance on the card
  • Technical problem in our payment partners system or your bank/card issuer.
  • You are paying with an international card

If you are trying to pay with an international card (not issued in Norway), you will have to choose payment trough PayPal to proceed with the payment

Click here to try again