Nettbuss-skolen

nettbuss-skolen.jpg

Nettbuss-skolen skal bidra til at det er en ”rød tråd” på kompetanseheving i konsernet

Vi har etablert Nettbuss-skolen og samlet vårt kurstilbud under denne paraplyen for at våre medarbeidere lett skal finne hva vi tilbyr for å heve kompetansen til den enkelte og som organisasjon.

Nettbuss skal være best i bransjen på utvikling av medarbeidere. Vi var det første busselskapet som ble godkjent som lærested for lovpålagt etterutdanning av bussjåfører. Vi ønsker at all opplæring skal være inspirerende og målrettet.

Opplæringen vil være relevant for alt det vi står for og underbygger verdiene, visjonen, kunde- og ansatteløftet. I tillegg til faste, oppsatte kurs setter vi opp kurs etter behov og bestilling.

Et av Nettbuss kompetansesentere ligger i Trondheim. Det håndteres i dag av autoriserte trafikklærere og godkjente instruktører, alle ansatt i Nettbuss. Kompetansesenteret er tungt inn i bildet ved rekrutteringen av sjåfører, og bidrar til å styrke videreutviklingen av sjåførenes kompetanse.

I tillegg til intern kompetansebygging, tilbys komplett yrkessjåførutdanning for persontransport (buss):
- førerkortopplæring
- yrkessjåførdirektivets grunnutdanning
- yrkessjåførdirektivets grunnutdanning konvertering
- yrkessjåførdirektivets etterutdanning
- målrettet internopplæring bl.a. i forskjellige typer busser med forskjellige typer motorteknologi, de forskjellige anbudskrav, bussjåførens teknologiske utstyr i det daglige bruk, flåtestyringssystem, kvalitetsstyringssystem m.m.

Gode kandidater kan som ferdigutdannet være attraktiv som ny kollega i Nettbuss - landets største busselskap!

Les mer om nettbuss kompetansesenter i Trondheim