Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune har ansvar for busstilbudet i fylket. For rutetider og mer informasjon se www.kringom.no

 

Nettbuss AS avdeling Sogn kjører flere av lokal- og skolerutene i fylket på kontrakt. I tillegg kjører vi en rekke ekspressbusser og Flybussen i Sogndal. Les mer