Vår ledelse

Nettbuss-konsernet består av morselskapet Nettbuss AS og en flere datterselskaper. Her er en oversikt over konsernets ledelse.

Nettbuss konsern ledelse:

arne veggeland.jpg
Arne Veggeland

Konsernsjef, Nettbuss AS

ståle_nistov.jpg

Ståle Nistov

Adm.direktør, Nettbuss Travel AS

stefan_magnusson.jpg


Stefan Magnusson

VD, Nettbuss Sverige AB og Nettbuss AB

 

thomas s.png

Thomas Schiøtz

Adm.direktør, Team Verksted AS

 

Ledelse i Nettbuss AS:

 ole_engebret_haugen.jpg
Ole Engebret Haugen

Viseadministrerende direktør/Drifts direktør

 

 

kjell eddie wang.jpg

Kjell Eddie Wang
Økonomi direktør, Nettbuss AS

 

petter_kure_torgersen.jpg


Petter Kure Torgersen

Plan direktør, Nettbuss AS

hans petter sundberg.jpg

Hans Petter Sundberg
Teknisk direktør, Nettbuss AS

 kristin_crop.png

Kristin Flagstad
HR-direktør, Nettbuss AS

  dag bones leder.jpg
Dag Bones
Kommunikasjonssjef, Nettbuss AS

 

 

 


 

 

 

 

Styret i Nettbuss AS

Nettbuss AS er et heleid datterselskap av NSB AS. Konsernet har et styre bestående av 8 medlemmer, inkludert styreleder og tre representanter fra de ansatte.

Styreleder:

Geir Isaksen

Nestleder:

Jarle Norvald Aaseth

Styremedlemmer:

Siri Drengsrud
Irene-Katrin Thunshelle
Synne Homble
Ole Roger Berg
Kari Landfald Folkvord
Linda Myhre

Varamedlemmer:

Margareth Nordby-Kringli
John Emil Myhre

Varamedlemmer LO:
Jan Audun Strand (NJF)
Steinar Fløisand (NTF)
Ove Andreas Solberg (Fagforbundet)
Arild Kjempekjenn (NJF)
Geir Tore Kravdal (NTF)
John-Peder Denstad (NJF)

Varamedlemmer YTF:
Petter Louis Pettersen (YTF)
Geir Robert Pedersen (YTF)
Kjell Arnfinn Holbek (YTF)
Øystein Blom (YTF)
Christer Bühler (YTF)
Erling W. Holmeide (YTF)
Steinar Wangen (YTF)