Vår ledelse

Nettbuss-konsernet består av morselskapet Nettbuss AS og en flere datterselskaper. Her er en oversikt over konsernets ledelse.

Nettbuss konsern ledelse:

ole_engebret_haugen.jpg


 

     

     Ole Engebret Haugen

     Adm.direktør, Nettbuss AS

 

 

stefan_magnusson.jpg


     

 

     Stefan Magnusson

     VD, Nettbuss Sverige AB og Nettbuss AB

 

 

thomas s.png     

 

 

     Thomas Schiøtz

     Adm.direktør, Team Verksted AS

 

 

 

Ledelse i Nettbuss AS: 

 

kjell eddie wang.jpg

     Kjell Eddie Wang
     Økonomi direktør, Nettbuss AS

 


petter_kure_torgersen.jpg


 

 

     Petter Kure Torgersen

     Plan direktør, Nettbuss AS


 

hans petter sundberg.jpg

     

     Hans Petter Sundberg
     Teknisk direktør, Nettbuss AS

 


kristin_crop.png

 

     Kristin Flagstad     
     HR-direktør, Nettbuss AS

  

dag bones leder.jpg


     Dag Bones

     Kommunikasjonssjef, Nettbuss AS

 

 

 


 

 

 

 

Styret i Nettbuss AS

Nettbuss AS er et heleid datterselskap av NSB AS. Konsernet har et styre bestående av 8 medlemmer, inkludert styreleder og tre representanter fra de ansatte.

Styreleder:

Geir Isaksen

Nestleder:

Jarle Norvald Aarseth

Styremedlemmer:

Morten Müller-Nilssen
Irene-Katrin Thunshelle
Synne Homble
Ole Roger Berg
Kari Landfald Folkvord
Jan Larsen