Vi kjører for miljøet!

Vårt viktigste bidrag for et bedre miljø er å få flere til å reise kollektivt. Når flere reiser sammen og lar bilen stå reduserer vi sammen klimautslippene, samtidig som det blir mindre trengsel på veiene. Ja, for en buss kan erstatte 50 biler og 1km med kø! 

Vi tar vårt miljøansvar på alvor, derfor jobber vi aktivt for å unngå skade på miljøet. Alle våre selskaper er miljøsertifisert etter ISO-14001 standarden. 

atlanderhavsveien.jpg

 

 

Miljøpolicy:

- Være det busselskapet som er ledende på miljø
- Gi passasjerene et miljøvennlig alternativ 
- Ha medarbeidere som er gode på miljø 
- Gjøre oppdragsgivere og leverandører til miljøpartnere
- Ha systemer som sikrer at vi kontinuerlig blir bedre på miljø og kan etterleve lover og andre krav på området

Trafikksikkerhetspolicy:

- Sikkerhet skal prioriteres fremfor andre krav.
- Sikkerhet skal prege atferd og opptreden til alle våre ansatte. Det skal være trygt og behagelig å ta bussen.
- Vi skal etterleve lover og forskrifter.
- Vi skal arbeide for at egen virksomhet ikke påfører alvorlig skade eller tap på personer, materiell og omgivelser.
- Vi har beredskapsplaner for å håndtere sikkerhetsavvik og uønskede hendelser.
- Vi har systemer som sikrer at vi blir bedre på trafikksikkerhet.