40 minutt kortere reisetid fra Sogn til Oslo

Fra 27. juni kjører NX170 Sogn og Fjordane Ekspressen direkterute fra Sunnfjord og Sogn til Oslo via Ørgenvika – Sokna inntil 40 minutt raskare enn før.

I tillegg til kortere kjøretid, legges også traséen om for de fleste avgangene ved at bussen kjører via Hønefoss og Sollihøgda til Oslo.

Enkel overgang buss/tog i Sandvika for reisande til/fra Drammen.
 
Sjekk rutetider og kjøp billetter på nettbuss.no

 

Kundeserivce

t: 05070

e: 05070@nettbuss.no