Betalingsterminalene våre er nede grunnet nettsvikt