Busselskapene City-Trafik og Nettbuss Danmark fusjonerer, og blir en ny sterk aktør på det danske markedet

Det nye selskapet blir et joint-venture mellom franske Keolis og norske Nettbuss, og vil samlet få mer enn 1.500 medarbeidere og 450 busser på veiene i Danmark. Det nye selskapet vil hete Keolis, og få en markedsandel på 13 prosent, og blir dermed det nest største busselskapet i Danmark.

Selskapets aktiviteter er konsentrert i hovedstadsområdet, øvrige Sjælland samt midt- og Nordjylland, og vil ha en klar ambisjon om å vokse. Keolis i Danmark vil få Michael Brandt- Nielsen som adm. direktør og Peter Lanng Nielsen som viseadm. direktør. Fusjonen forventes gjennomført 1. juli 2014, hvoretter arbeidet med å sammenslå de to organisasjonene innledes

- Med sammenslåingen skaper vi hva vi mener er Danmarks sterkeste busselskap, med høy fokus på kundetilfredshet, sier Michael Brandt-Nielsen, adm. direktør i City- Trafik.

- Vi bringer sterke kompetanser sammen og skaper et nytt selskap, som vil bli en avgjørende aktør innen kollektivtrafikken i Danmark, og som vil stå meget sterkt i konkurransen fremover, sier Peter Lanng Nielsen, adm. dir. i Nettbuss Danmark.

City-Trafik A/S ble dannet i 1990, og har vært en del av Keolis siden 2007. Selskapet omsetter for 500 millioner kroner, og har i dag mer enn 800 medarbeidere i Danmark. Morselskapet Keolis SA er en av verdens førende selskap innen kollektivtransport, har aktiviteter i 14 land og 52.000 medarbeidere.

Nettbuss A/S har vært på det danske marked siden 2006, og omsetter for 340 millioner kroner i Danmark, og har i dag mer enn 600 medarbeidere.Selskapet er eid av Nettbuss AS, som er et av Nordens største selskap innen kollektivtransport med 7.600 medarbeidere i Danmark, Sverige og Norge.

 

 

Pressemelding