Bussene prioriteres i Bjørvika

Som følge av trafikkaos og store forsinkelser setter Statens Vegvesen inn tiltak som på kort sikt vil forbedre framkommeligheten for bussene i Bjørvika. Blant det som gjøres er opprettelse av kollektivfelt fra Ekebergtunnelen til Dronning Eufemias gate, justering av lysreguleringen, manuell dirigering av trafikk og annet. Nettbuss har tro på at tiltakene vil redusere forsinkelsene betydelig.

Takk til Statens Vegvesen som ser problemene og gjør noe for å løse dem!

 

Kundeservice

t: 05070

e: 05070@nettbuss.no