Endringer for TIMEkspressen Linje 10

F.o.m. Fredag 21/6-13 vil TIMEkspressen Linje 10 kun gå på strekningen Vikersund - Oslo.
Strekningen Hønefoss-Vikersund er fra samme dato en del av Brakar sitt anbud Busstjenester i Kongsberg, Numedal og Midtfylket 2013, og strekningen vil betjenes av Brakar sin linje 101. Passasjerer på strekningen Drammen – Hønefoss bes benytte Brakar sin Linje 101. Reisende fra Solbergelva og Krogstadelva til Hønefoss må benytte Linje 51 til Mjøndalen Stasjon for bytte til Linje 101 der.

Det vil dessverre ikke være korrespondanse mellom Linje 101 og Linje 10 på vei mot Hønefoss.

Vi presiserer at TIMEkspressen linje 10 går som normalt på strekningen Vikersund – Åmot – Krokstadelva – Solbergelva – Drammen - Oslo.Det er kun på strekningen Hønefoss – Vikersund endringen gjelder.

For mer info kontakt:
Tlf: 177 (Passasjerer som går på og av innenfor Buskerud Fylke)
Tlf: 05070 (Fylkeskryssende passasjerer, reisende til/fra Oslo)