Endringer i holdeplasser

TE14, NX170 og NX190 har fått en endring i sine holdeplasser.

Sem ved Tønsberg
NX190 Kristiansand – Grenland - Oslo og TE14 Stavern - Larvik - Sandefjord – Oslo betjener nå nytt busstopp Sem ved Tønsberg.
TE14 betjener Sem i begge retninger.
NX190 er det kun påstigning i retning mot Kristiansand og kun avstigning i retning mot Oslo.
Sem kommer frem som "Tønsberg (Sem E18 (Aulerød))" i rutesøket.

Bangeløkka ved Drammen
NX170 sin ruteavgang fra Oslo kl 1430 benytter fra 13. oktober 2014 Bangeløkka som stopp i Drammens-området i stedet for Drammen Busstasjon.
Bangeløkka kommer frem som "Drammen (Bangeløkka (NX170/190-TE14))" i rutesøket.

Kundesenter

t: 05070

e: 05070@nettbuss.no