Endringer på TIMEkspressen Linje 9 fra 24. juni

TIMEkspressen hadde vekst i både inntekter og antall passasjerer i fjor. Kostnadsvekst gjør at vi likevel må nedjustere rutetilbudet fra 24. juni 2013. Når kostnadene på enkelte strekninger øker mer enn inntektene, må vi dessverre kutte i rutetilbudet for å kunne opprettholde et busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo.

Vi vet at noen av dere blir rammet når busstilbudet blir dårligere. Vi er de første til å beklage dette. Ruteopplegget er utarbeidet med tanke på at majoriteten av våre pendlere skal få et tilnærmet like godt tilbud som i dag.

Mellom Mysen, Ørje og Töckfors har vi ikke nok passasjerer til at den rutestrekningen går i pluss. Også mellom Askim og Mysen viser regnskapene røde tall. Denne utviklingen har forsterket seg i år.

TIMEkspressen er en kommersiell linje, uten offentlig godtgjørelse. Vi kan ikke uten videre øke takstene ubegrenset for øke inntektene. Derfor er vi nødt til å finne en måte å redusere kostnadene på. I praksis betyr dette at vi må redusere rutetilbudet på enkelte strekninger.

Til høyre i sidekolonnen finner du rutetabellen gjeldende fra 24. juni. Fra den dato kjører ikke TIMEkspressen til Ørje/Töcksfors, men det vil fortsatt kjøres noen avganger på strekningen i regi av Østfold kollektivtrafikk (rute 563). Mellom Mysen og Askim blir det noe færre turer enn i dag, men vi vil fortsatt gi et godt tilbud for dem som pendler til Oslo. De som reiser på strekningen Askim-Oslo vil få et vel så godt tilbud som i dag, bortsett fra i helgen.

Mer informasjon og rutetabeller for linje 9 finner du her.

 

For flere spørsmål, kontakt vårt kundesenter:

t: 05070


                        Åpningstider
                        Mandag - Fredag: 0800 - 1530