Grønt skifte i kollektivtransporten

heidi arne brakar hovedsak.jpg

Når Brakar og Nettbuss i dag inngår avtale om bruk av fossilfritt drivstoff vil det sette Buskerud helt i front i det grønne skiftet innenfor kollektivtransporten. Buskerud fylkeskommunes ambisiøse mål er å redusere klimagassene med 30 prosent innen 2020. Brakars mål er at bussdriften i hele fylket skal være fossilfri.

- Nettbuss er svært glad for at våre oppdragsgivere har et offensivt forhold til miljø og ser frem til å bidra til Brakar og Buskerud sine miljømål, sier adm. direktør Arne Veggeland i Nettbuss AS.

Avtalen vil i første omgang sørge for innføring av fossilfritt drivstoff i Drammensregionen allerede fra 1. juli i år. I dette området foregår hele 65 prosent av bussreisene i fylket. Det fornybare drivstoffet gir betydelig reduserte klimagassutslipp, og reduserer også de lokale utslippene av skadelige partikler og nitrogenoksider. Det vil med andre ord gi bedre luftkvalitet i Drammensdalen.

- Jeg er stolt over at vi kan være et foregangsfylke og i front når det gjelder å ta i bruk fossilfritt drivstoff på alle busser, nå i første omgang her i Drammensregionen. Dette er et av flere tiltak for å sikre grønn og bærekraftig kollektivtransport, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap)."
Norges første storbyområde på fossilfritt drivstoff

Norges første storbyområde på fossilfritt drivstoff

- Å kjøre på fornybar diesel er ikke unikt, men det er foreløpig ingen andre storbyområder i Norge som har fått 100 prosent av bussparken over på fossilfritt drivstoff. Vi jobber for å få på plass avtale med vår andre bussoperatør, Norgesbuss, og har som mål at store deler av bussparken i fylket skal kjøre på fornybart biodrivstoff i løpet av 2017, opplyser administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord.
Brakar skal bidra til å nå de politiske miljømålene som er satt i fylket, og dette er et stort steg i riktig retning. Syntetisk diesel er en god løsning for å bedre utslippene fra dagens busspark, men Brakar har mål om helt utslippsfri kollektivtransport i byområdene for eksempel ved bruk av elektriske busser.