ID kontroll

Sverige har innført ID-kontroll på reiser mellom Danmark og Sverige. Med virkning fra 4. januar 2016 har svenske myndigheter innført skjerpet grensekontroll for reiser mellom Danmark og Sverige.

Det nye regelverket gjelder IKKE for reiser mellom Norge og Sverige, men på generelt grunnlag anbefales det at passasjerer som reiser ut fra Norge har med gyldig ID.

Merk også at passasjerer som reiser ut fra Norge til Danmark vil bli avkrevd ID-sjekk ved tilbakereise fra Danmark via Sverige.

Kundesenter

t: 05070

e: 05070@nettbuss.no