Justeringer i rutetider for NX1 Notodden – Oslo fra 3. april


Vi har fått en del tilbakemeldinger fra kunder og høstet egne erfaringer i løpet av vinteren, og gjør derfor noen justeringer i rutetidene på enkelte avganger. Korresponderende NW185 Notodden – Rjukan tilpasses justeringene som blir gjort på NX1.
 
Endringene innebærer at mellomtider justeres til å kjøre noen minutter senere for å øke punktligheten som vi har erfart ikke har vært god nok.
                                                                                                                                                                  
Fra Notodden (hverdager):
Avgang 06:25: mindre justering på mellomtider, 5 minutter senere ankomst til Oslo
Avgang 14:55: ny avgangstid 15:00
Avgang 16:50: ny avgangstid 17:00
 
Fra Oslo (hverdager):
Avgang 07:00: ny avgangstid 07:10 (korrespondanse fra Notodden til Rjukan (NW185) med avgang 09:20, endret til 09:30)
Avgang 09:10: ny avgangstid 09:30 (korrespondanse fra Notodden til Rjukan (NW185) med avgang 11:30, endret til 11:45)
Avgang 14:00: får lengre kjøretid til Drammen/Kongsberg/Notodden på grunn av mye trafikk, ankomst Notodden endret fra 16:10 til 16:20.
Avgang 17:30: ny avgangstid 17:35 (korrespondanse fra Notodden til Rjukan (NW185) med avgang 19:50, endret til 19:55)
Avgang 19:20: ny avgangstid 19:30 (korrespondanse fra Notodden til Rjukan (NW185) med avgang 21:40, endret til 21:50)
              
Det har kommet ønske om flere avganger, men dette har vi dessverre ikke mulighet til å imøtekomme.