Nettbuss med oppstart av lokalkjøring i Nedre Glommaregionen og Mysen fra 1.juli

Østfold kollektivtrafikk tildelte i fjor Nettbuss lokalkjøring i Nedre Glommaregionen. Anbudsperioden starter 1.juli, og har en varighet på sju år. Med dette anbudet vil Nettbuss ha ansvaret for alle kontraktene som Østfold kollektivtrafikk har lyst ut.

nb-ost_biogass.jpg
I anbudskontrakten vil det bli benyttet 99 Busser, som kjøres på biogass. Nettbuss er svært fornøyd med at Østfold kollektivtrafikk har valgt biogass i denne kontrakten, som er helt i tråd med Nettbuss miljøsatsning.

Biogass er en fornybar energibærer som kan produseres av ulike organiske materialer, blant annet matavfall. Drivstoffet er klimanøytralt og bussene skal også støye vesentlig mindre enn de gamle dieselbussene som er brukt fram til nå. 12 av bussene er ekstra lange - 15 meter - og skal brukes i Glommaringen samt på en annen rute mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Inkludert ståplasser kan disse bussene ha med inntil 125 passasjerer.

Glommaringen er den første ruta i det nye anbudet som har lystavle som viser holdeplassnavnene etter hvert som bussen nærmer seg de 63 stoppestedene på rundturen.

Det er også holdeplassopprop i de samme bussene. Dette er en del av den universelle utformingen og styres helt automatisk. Det kan videre nevnes at det er installert alkolås og fem kameraer i hver av de nye bussene.

– Jeg tror de reisende kommer til å bli positivt overrasket, sier en spent regiondirektør Thor Anders Hansen i Nettbuss Øst.

Nettbuss Øst
Storgata 16, Lillestrøm .
Postboks 133, 2001 Lillestrøm
e: ost@nettbuss.no
t: 815 55 545