Nettbuss og Norgesbuss kjøper Flybussekspressen fra NOR-WAY

 
Norgesbuss AS og Nettbuss Travel AS har forhandlet om et kjøp av selskapet siden i høst, og partene har nå signert transaksjonsavtalen etter at denne ble godkjent av styret i NOR-WAY Bussekspress AS.

flybussekspressen_646px.jpg

Nettbuss og Norgesbuss har siden Flybussekspressen ble etablert i 1998 operert de tre flybussrutene som de nå overtar. Nettbuss og Norgesbuss overtar eierskapet, samt produkt- og markedsansvaret for hver av de rutene selskapene kjører. Nettbuss overtar flybussen FB11 Fredrikstad – OSL, mens Norgesbuss overtar FB1 Majorstuen – OSL og FB3 Bekkestua - OSL.

Salget vil i liten grad påvirke arbeidssituasjonen for de som kjører på de tre flybussene eller de som i dag arbeider for Flybussekspressen på Oslo Lufthavn Gardermoen.

De berørte flybussrutene inngår i Flybussen.no alliansen, og både Nettbuss og Norgesbuss er enig om å videreføre dette samarbeide for å sikre den posisjonen som opparbeidet gjennom mange års god innsats. Dette omfatter blant annet tilstedeværelsen på Oslo Lufthavn, kundeservice og markedsføring. Selskapene vil jobbe for at kundene skal oppleve endringene på en positiv måte.

Salget skal endelig godkjennes av generalforsamlingen til Nor-Way Bussekspress AS før transaksjonen kan gjennomføres en gang på forsommeren 2018.