Nettbuss vurderer fremtiden for TIMEkspressen linje 9 (TE9)

TE9 kjøres mellom Oslo - Askim - Mysen, og vil gå med et betydelig underskudd i 2013. Det er gjennomført en omfattende ruteomlegging og effektivisering av ruten i juni 2013, med det forventes likevel et minusresultat på flere millioner kroner i år, og i 2014.

Bussruten hadde en passasjervekst på 2% i 2012, og lå an til passasjervekst også i 2013 før ruteomleggingen på forsommeren i år. Passasjerbelegget på rushtidsavgangene er meget høyt, og i en del tilfeller plassproblemer på de mest populære avgangene.

Utfordringen er at kostnadene øker betydelig mer enn inntektene, og det er svært vanskelig å operere med priser over det folk betaler for togreise på samme strekning.

Nettbuss håper det er mulig å finne løsninger som gjør det mulig å drive bussruten videre. Selskapet møtte ordførere i Indre Østfold og representanter fra fylkeskommunen tirsdag 15. oktober, for å diskutere eventuelle løsninger.

Nettbuss beklager sterkt at selskapet skaper utrygghet ved å gå ut med denne informasjonen til de mange hyggelige og lojale kundene som har benyttet seg av tilbudet i mange år. Til tross for dette mener Nettbuss det er viktig å være åpne og informere om dette på et tidlig tidspunkt.Denne meldingen er også svært tung å formidle til en gruppe svært dyktige kolleger.

 

Kundservice

t: 05070

05070@nettbuss.no