Nytt for lokalbuss høsten 2014 i Telemark

Fra og med 18 august begynte P4 å kjøre 4 avganger via Fjordgata på vei mot byen.
Dette gjelder avgangene kl 10, 11, 12 og 13 fra Hydro.

P8 fra Skjelsvik vil kjøre videre til Herre torg på Herre.
 
Oppdatert rutehefte finner du på nett, tlf 177 og på holdeplassen.

 

Ruteopplysninger for Telemark finner du også på http://www.vkt.no/