Ole Engebret Haugen ansatt som adm. direktør i Nettbuss AS

Ole Engebret Haugen har siden 01.08.2017 vært konstituert i stillingen som adminstrerende direktør i Nettbuss AS.

Styret i Nettbuss AS har med virkning fra 10.10.2017 tilsatt Ole Engebret Haugen i stillingen som administrerende direktør i Nettbuss AS.