Redusert framkommelighet på E18 Mossevegen

buss_på_motorvei.jpgDet pågår arbeid med utbedring av sykkelvegen langs E18 Mossevegen.

Dette medfører at all trafikk mot Oslo er overført til kollektivfeltet på en lengre strekning. Vi beklager at dette kan skape forsinkelser for kollektivtrafikken inn til Oslo i en periode.

Første trinn av arbeidene skal være avsluttet 1. mai 2013.