TE9 Mysen - Askim - Oslo går ut av TIMEkspressen fra 14. mai.

  
Det er Østfold Kollektivtrafikk som har ansvaret for denne ruta og det blir ingen endringer i rutetilbudet som følge av at den går ut av TIMEkspressen. Det er fortsatt Nettbuss sine busser og blide sjåfører som kjører ruten videre, men det er Østfold Kollektivtrafikk sitt merke, betingelser og regelverk som gjelder. Mer informasjon om billetter, periodekort, verdikort osv. finnes på www.ostfold-kollektiv.no.
 
Som følge av at linja går ut av TIMEkspressen, vil det ikke være mulig å kjøpe eller fornye 30 faste Reisedager for TE9 etter 13. april. Det vil heller ikke være mulig å kjøpe eller fornye 14 faste Reisedager og produktene 5 valgfrie og 10 valgfrie Reisedager etter 30. april.
 
Kunder som har gjenværende verdier på Reisedager på TE9 vil kunne bruke disse i en overgangsperiode til 31. august. I denne perioden kan også restverdier refunderes ved henvendelse til Nettbuss sitt kundesenter på 05070@nettbuss.no.