Til og fra Hvaler og Halden hver time

buss_paa_vei_s.jpgNå skjer det noe spennende for deg som bor mellom Fredrikstad og Hvaler, og mellom Sarpsborg og Halden. TIMEkspressen vil etter nyttår kjøre timesavganger på disse strekningene.

Det nye og vesentlig forbedrete rutetilbudet skyldes et utvidet samarbeid mellom Østfold kollektivtrafikk og Nettbuss Østfold.

Endringen innebærer at folk som bor på Kråkerøy og Hvaler får et helt nytt tilbud til og fra Oslo. Antallet avganger på strekningen øker fra 12 til 28 på hverdager. Også lørdag/søndag vil det bli mange flere bussavganger mellom Oslo og Kråkerøy/Hvaler. Lokalt mellom Fredrikstad og Hvaler blir økingen i antallet avganger enda større.
 
De som bor mellom Sarpsborg sentrum og Halden vil også våkne til et betydelig bedre ekspressbusstilbud den 7. januar. På denne strekningen blir det mange flere avganger til/fra Oslo, og ikke minst mellom Halden og Sarpsborg. Alle avgangene kjører allerede via byggeplassen for det nye Østfoldsykehuset på Kalnes.

Rutetider finner du her.