TIMEkspressen Linje 2 kjører annenhver time i helgene fra 24. juni

TIMEkspressen har hatt nedgang i passasjerantallet i 2013. Fra 24. juni kjører linjen Kongsvinger – Oslo derfor annenhver time på lørdag og søndag.  Første avgang fra Kongsvinger blir kl. 08.50.

-          Vi har vært forberedt på at vi ville få en passasjernedgang på TIMEkspressen i 2013, sier regiondirektør for Nettbuss i Hedmark, Arild Nylend. Togavganger hver time til og fra Kongsvinger medfører at noen velger å reise med tog framfor buss. Hittil i 2013 har antall reisende på TIMEkspressen linje 2 Kongsvinger – Oslo gått ned med ca 20 % sammenlignet med 2012.

-          Da vi utarbeidet rutetabellen i fjor høst tok vi høyde for færre passasjerer enn året før, og reduserte produksjonen noe, forteller Nylend.  Men samtidig har vi vært klar over at vi kanskje måtte ta bort flere avganger.  TIMEkspressen linje 2 kjører i hundre prosent kommersiell trafikk, det vil si uten noen form for offentlig støtte. Vi beklager ovenfor våre kunder at vi dessverre må se oss nødt til å redusere tilbudet ytterligere, sier regiondirektøren i Nettbuss.

For å kompensere for inntektsbortfallet hittil i år er Nettbuss Øst nødt til å tilpasse produksjonen nok en gang.  Fra 24. juni kjører TIMEkspressen annenhver time lørdag og søndag. I tillegg fjernes avgangen fra Kongsvinger til Oslo kl 2050, og retur fra Oslo til Kongsvinger kl 2250 på hverdager. 

-          Når vi studerer trafikktallene ser vi at vi rammer færrest av våre kunder ved å kutte noen avganger i helgen. Vanligvis er det også litt enklere å tilpasse reisen sin i helgen enn på hverdagene, mener Nylend.  Vi beklager selvsagt at noen av våre kunder rammes av denne ruteendringen, men mener at vi fortsatt opprettholder et meget godt ekspressbusstilbud på strekningen Kongsvinger – Skarnes – Oslo, avslutter han.