TIMEkspressen TE2 mellom Kongsvinger og Oslo blir lagt ned

Nettbuss har hatt store utfordringer med TIMEkspressen´s linje 2 siden desember 2012, som følge av stor nedgang i antall passasjerer. Den store nedgangen har medført betydelig inntektsnedgang og store økonomiske tap. Ved flere anledninger er det blitt foretatt rutekutt, senest med kraftige kutt i juli 2015.

Tøff konkurranse

Konkurransen har de senere årene blitt tøff i et marked hvor det etter politiske påtrykk er blitt satset godt på tog i Østlandsområdet, en satsning som må beskrives som meget vellykket. I desember 2012 startet en tøff konkurranse med NSB som startet timesavganger, utbygging av RV2/ E16 og betydelig fremkommelighetsutfordringer inn og ut av Oslo i rushtid.

Disse utfordringene har i sum påført TE2 betydelige økonomiske tap og som en direkte konsekvens av dette har styret i Nettbuss Travel AS i dag vedtatt å legge ned TIMEkspressen´s linje 2 mellom Kongsvinger og Oslo fra 1. mai 2016.

Siste avgang fra Kongsvinger vil være lørdag 30. april 2016 kl. 1730 fra Kongsvinger til Oslo,
med retur kl. 1930 fra Oslo til Kongsvinger.

Et ønske om like konkurransevilkår

Etter nesten 16 år er det slutt for linje 2, men samtidig ikke til å unngå når vi ikke klarer å sikre en lønnsomhet. Det ekspressbussbransjen ønsker seg er like konkurransevilkår, med offentlig finansierte rabatter som følger kundene, fri bruk av offentlige eide terminaler og fritak for veibruksavgiften.

Vi beklager ulempen dette kan medføre.

Kundesenter

t: 05070

e: 05070@nettbuss.no