Nettbuss AS

Nettbuss AS er et heleid datterselskap av NSB og består av selskapsstaber og driftsavdelinger organisert i ni regioner i Norge. I tillegg er Nettbuss AS morselskap for Nettbuss Travel AS, Nettbuss Sverige AB og Team Verksted AS. Vår historie går tilbake til 1925, med oppstarten av Selburuta i Trøndelag.

Nettbuss AS ledes av Ole Engebret Haugen, og har kontorlokasjon i Schweiggardsgate 23, Oslo. Fra 1.1.2016 er det etablert seks selskapstaber og en ledergruppe på åtte personer. Nettbuss praktiserer desentral drift, med mange stasjoneringssteder i Norge. Hovedvirksomheten er rutekjøring på oppdrag fra offentlige anbudsgivere.

Nettbuss AS er i hovedsak et anbudsselskap som opererer kontrakter med offentlige oppdragsgivere som Ruter, Skyss, AtB, Kringom, Fram, Østfold kollektivtrafikk, Agder kollektivtrafikk, Opplandstrafikk, Hedmarkstrafikk og Brakar. Nettbuss har en markedsandel på ca. 30 prosent i det norske bussmarkedet.

Nettbuss Travel AS er et datterselskap som opererer et landsdekkende nettverk av ekspress- og flybusser. I tillegg tilbyr selskapet omfattende turkjøring for grupper.

Team Verksted AS er et datterselskap som består av 12 heleide og to deleide verksted og har lang  erfaring i vedlikehold og service på spesielt tyngre kjøretøy.

Nettbuss i Sverige består av selskapene Nettbuss Sverige AB, Nettbuss AB, Nettbuss Express AB og Nettbuss Stadsbussarna AB og Team Verstad AB. Virksomheten i Sverige er organisert i et konsernselskap Nettbuss Sverige AB, som er et datterselskap av Nettbuss AS.
Nettbuss eier 25 prosent av Keolis i Danmark. Selskapet er en sammenslåing av Nettbuss Danmark og City-Trafik.

 

 

Hovedkontoret
Nettbuss AS
Schweigaardsgate 23, 5 etg.
0048 Oslo
e: konsern@nettbuss.no

 

Post- og besøksadresser

 

Nettbuss AS
Post:
PB 1800 Sentrum, 0048 Oslo
Besøk: Schweigaardsgate 23, 0191 Oslo

Faktura: Jarenveien 65, 2770 Jaren

 

Nettbuss Travel AS
Post:
PB 1800 Sentrum, 0048 Oslo
Besøk: Schweigaardsgt 14, Galleriet Oslo,

2. plan, 0185 Oslo

Faktura: Jarenveien 65, 2770 Jaren

 

Nettbuss Sverige AB

For mer informasjon om vårt selskap i Sverige,
se www.nettbuss.se