Visjon og verdier

Vår visjon:
 
Nettbuss skal være det
ledende og mest nyskapende
busselskapet i Norden

 
Våre verdier:

Respekt og tillit
I Nettbuss vil vi hverandre vel

Modig
I Nettbuss skal vi ha åpenhet og mot til å si ifra

Ansvarlig
I Nettbuss skal vi være til å stole på

Markedsorientert
I Nettbuss skal vi tenke butikk