Flybussen i Trondheim

sommer14_banner_644x420.png


23. juni - 17. august 2014

Nettbuss Flybussen kjører til/fra alle flyavganger/flyankomster, også i sommer. Vi starter fra Trondheim kl 03:00 (fra Sorgenfriveien) og tilbyr avgang hvert 15. minutt store deler av døgnet. Fra 18. august øker hyppigheten igjen til hvert 10. minutt.
 
Kollektive knutepunkt
Vi anbefaler å benytte overgang til/fra lokalbuss ved følgende kollektive knutepunkt: Lerkendal, Studentersamfundet, Dronningensgate, Strandveien og Strindheim. Sorgenfriveien og endel andre holdeplasser er velegnet for henting og bringing med bil eller taxi.
 
Dyktige sjåfører
Vi er stolte over å ha så dyktige sjåfører. Våre sjåfører yter meget god service, står på fra tidlig til sent. Sjåførene sørger for at Nettbuss Flybussen stadig mottar skryt fra kunder som forteller hvor fornøyd de er med reisen. Dette betyr mye for oss.
 
Velkommen om bord!

 

Rutetabeller og priser

 Rutekart / Trasé
 Priser
 Overgangsrabatt
 Familiebillett 

 Rutetabell fra Trondheim lufthavn værnes
 Rutetabell fra Trondheim Sentralstasjon
 Rutetabell fra Søndre gate
 Rutetabell fra Dronningens gate D2
 Rutetabell fra Sorgenfriveien

Ruteinformasjon

Våre avgangstider til og fra
Trondheim lufthavn Værnes er også søkbar
i Rutesøk på www.flybussen.no.

Henvendelser
Nettbuss Midt-Norge

Besøks- og postadresse:
Osloveien 129, 7018 Trondheim
e: midt-norge@nettbuss.no
t: 815 22 900 / 928 47 000

Fakturaadresse:
PDF til services.invoices@nettbuss.no