Hedmark

I Hedmark Fylke er det Nettbuss Øst som kjører mange lokalruter og noe ekspressbuss. I Hedmark har Nettbuss Øst avdelinger på Elverum, Flisa, Kongsvinger og Sand. Lokal- og skolerutene kjører vi på oppdrag for Hedmark Trafikk, mer informasjon om de finner du her www.hedmark-trafikk.no eller ved å ringe rutetelfonen 177.

smile_barn.jpg

.

Rutetabeller

Ruteopplysninger for Hedmark finner du på http://hedmark-trafikk.no/ eller ved å ringe 177.

Ekspressbuss