Møre og Romsdal

smile_barn.jpgNettbuss AS kjører lokalruter i store deler av Møre og Romsdal, blant annet i bybussene i Ålesund og Molde.

Her kjører vi på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune, mer informasjon om de finner du her www.frammr.no.

Rutetilbud

Rutetider for Møre og Romsdal finner du på www.frammr.no eller ved å ringe 177.

 

Ekspressbuss