Møre og Romsdal

smile_barn.jpgNettbuss Midt-Norge kjører lokalruter i store deler av Møre og Romsdal, blant annet i bybussene i Ålesund, Molde og Kristiansund. I tillegg kjører vi NX155 Mørelinjen, for mer informasjon se våre ekspressbusser.

Her kjører vi på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune, mer informasjon om de finner du her www.frammr.no.

Rutetilbud

Rutetider for Møre og Romsdal finner du på www.frammr.no eller ved å ringe 177.

Ruteinfo for Fjordekspressen finner du her
www.nor-way.no

Ekspressbuss