Møre og Romsdal

smile_barn.jpgNettbuss Midt-Norge kjører lokalruter i store deler av Møre og Romsdal, blant annet i bybussene i Ålesund, Molde og Kristiansund. I tillegg kjører vi ekspressbussene TIMEkspressen linje 11 og NX155 Mørelinjen, for mer informasjon se våre ekspressbusser.

Her kjører vi på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune, mer informasjon om de finner du her www.mrfylke.no.