Rogaland

Kolumbus har ansvar for busstilbudet i Rogaland. For rutetider og mer informasjon se www.kolumbus.no

 

smile_barn.jpg

Rutetabeller

Ruteopplysning for Rogaland finner du hos Kolumbus, Rogaland kollektivtrafikk www.kolumbus.no eller ved
å ringe 51 92 52 00