Sogn og Fjordane

I Sogn og Fjordane er det Nettbuss AS som kjører en del av lokalrutene. 

Nettbuss AS har hovedkontor i Oslo. Avdelingskontor for Sogn og Fjordane ligger i Sogndal.

Lokalrutene her kjører vi på oppdrag for Sogn og Fjordane fylkeskommune, som har samla informasjon om kollektivtrafikk i Sogn og Fjordane på www.kringom.no

smile_barn.jpg