Vestfold

Nettbuss kjører Nettbuss express (NX14) fra Vestfold til Oslo.

Ellers er det Vestviken kollektivtrafikk som har ansvaret for kollektivtilbudet i Vestfold og Telemark. Mer informasjon finner du på www.vkt.no.

smile_barn.jpg

Rutetabeller

Ruteopplysninger for Vestfold kan du finne på www.vkt.no/ eller ring 177, du kan også ringe 815 00 184 fra et annet fylke.

Ekspressbuss