Trafikkmeldinger for TIMEkspressen og Nettbuss express

Her legger vi fortløpende ut trafikkmeldinger for vårt ekspressbusstilbud. Vi anbefaler å følge med på sanntidssystemet for å se hvor bussen er. 

NX 146 20.01.16
Avg. Oslo bussterminal til Måløy klokken 09.30 er forsinket 30 minutter.

TIMEskspressen Linje 9
Grunnet vegarbeid vil Fv. 128 være stengt mellom Elvestad og Retvet fra mandag 28. november inntil videre.
Holdeplasser på denne strekningen vil derfor ikke bli betjent.
Det blir omkjøring via Fv. 120 mot Tomter og nye E18

TE3 Lekvollkrysset:
Holdeplassen til Oslo er fra mandag 5. desember flyttet tilbake til påkjøringsrampe til E6. Holdeplassen ved Quality Hotel & Resort Sarpsborg vil kun brukes til avstigning for busser som kommer fra Oslo. Dette gjelder ut desember 2016.

 

 

Vedrørende informasjon om Nettbuss express og Bus4You til og fra Sverige se www.nettbuss.se/trafikinformation

Kundesenter
t: 05070
e:
05070@nettbuss.no