Trafikkmeldinger for Bus4You, TIMEkspressen og Nettbuss express

Her legger vi fortløpende ut trafikkmeldinger for vårt ekspressbusstilbud. Vi anbefaler å følge med på sanntidssystemet for å se hvor bussen er. 

TIMEkspressen Linje 9
Grunnet vegarbeid vil Fv. 128 være stengt mellom Elvestad og Retvet fra mandag 28. november inntil videre.
Holdeplasser på denne strekningen vil derfor ikke bli betjent.
Det blir omkjøring via Fv. 120 mot Tomter og nye E18

TIMEkspressen Linje 1
På grunn av stengte gater på vår trase betjenes ikke holdeplassen ved Brakerøya fra og med 5/10 kl. 04:00 og så lenge anleggsperioden i området varer. Nærmeste holde plass er Torget Vest.

 TIMEkspressen Linje 1
E134 mellom Notodden og Kongsberg blir stengt for all gjennomkjøring 10/12 16 fra kl. 02:00 til kl. 18:00. I det tidsrommet vil TE 1 kjøre om Bolkesjø og Jondalen. Det vil bli satt opp tilbringerskyss fra de holdeplassene som ikke betjenes av ordinær rute, unntatt holdeplassene mellom Nils Bjørnebu og Saggrenda. Møt opp til vanlig rutetid. Overganger vil skje ved Notodden ungdomsskole og Kongsberg Knutepunkt. Forsinkelser må dessverre påregnes i stengeperioden,  ankomst Oslo og Notodden ca 20 min.

TE3 Lekvollkrysset:
Holdeplassen til Oslo er fra mandag 5. desember flyttet tilbake til påkjøringsrampe til E6. Holdeplassen ved Quality Hotel & Resort Sarpsborg vil kun brukes til avstigning for busser som kommer fra Oslo. Dette gjelder ut desember 2016.

Vedrørende informasjon om Nettbuss express og Bus4You til og fra Sverige se www.nettbuss.se/trafikinformation

Kundesenter
t: 05070
e:
05070@nettbuss.no