Reisegaranti


Reisegaranti for ekspressbusser

Vi ønsker at din reise med våre ekspressbusser alltid skal være en positiv opplevelse. Skulle det oppstå forsinkelser på bussen, har vi en reisegaranti som kan kompensere for forsinkelser.


Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom du klager skal vi gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil slik at det ikke skjer igjen. Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

- Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer
- Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier
- I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport

Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og /eller egen bil eller annen alternativ transport dersom du blir mer enn:

- 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 500 kroner


- 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 750 kroner 
- 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1.000 kroner
For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 4 uker fra vi har mottatt den.


Du kan bruke vedlagte skjema eller gå inn på nettbuss.no for å melde inn avviket. 

Når gjelder garantien?

Hovedregelen er at reisegarantien alltid gjelder. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks hvis du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Reisegarantien er basert på standarden utarbeidet av bransjen.

Fyll inn skjema for refusjon mot reisegaranti her.

 

Internasjonale reiser
For internasjonale reiser gjelder det egne regler, de finner du på nettbuss.se/resevillkor