Reisegaranti


Reisegaranti for ekspressbusser
Vi ønsker at din reise med våre ekspressbusser alltid skal være en positiv opplevelse. Skulle det oppstå forsinkelser på bussen, har vi en reisegaranti som kan kompensere for forsinkelser.

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom du klager skal vi gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil slik at det ikke skjer igjen. Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

- Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer
- Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier
- I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport

Refusjon av utgifter til alternativ transport
Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje, egen bil eller annen alternativ transport mot å vise regning - dersom du blir mer enn:

- 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kroner.
- 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kroner.
- 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kroner.

På reiser over tre timer, hvor forsinkelsen gjør at du ikke kommer frem før dagen etter, vil du få dekket overnatting. Du må på forhånd få det godkjent av selskapet. Er det under 20 minutter til neste avgang, vil du heller ikke ha rett på refusjon.

For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig.

Du kan bruke vedlagte skjema eller gå inn på nettbuss.no for å melde inn avviket.Når gjelder garantien?

Hovedregelen er at reisegarantien alltid gjelder. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som offentlige påbud og forbud, streik og lignende, naturkatastrofer, ekstraordinære værforhold (f. eks. kraftig snøfall, ras, flom eller eksepsjonelt glatt veibane), veiarbeid eller uforutsette problemer langs veien, og store arrangementer eller andre trafikale forhold som berører kollektivtrafikken i stor grad. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks hvis du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Reisegarantien er basert på standarden utarbeidet av bransjen.
Fyll inn skjema for refusjon mot reisegaranti her.

Internasjonale reiser
For internasjonale reiser gjelder det egne regler, de finner du på nettbuss.se/resevillkor