Barn på bussen

Barn under 2 år reiser gratis med foresatte. Setereservasjon for både barn og foresatte anbefales.

Sikring av barn i buss
Det finnes noen barneseter/-puter i våre busser, men disse kan ikke reserveres. Om du har behov for eget godkjent spedbarnssete, anbefaler vi at du tar med dette selv.

Barn som reiser alene
Alle barn som reiser alene skal ha en trygg og god opplevelse om bord. I tillegg er det viktig at du som foresatt føler deg trygg når barnet ditt reiser alene.

Barn som reiser alene må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv. Skjema "Barn som reiser alene" skal fylles ut av foresatte med opplysninger om barnet og den som henter/bringer. Barnet viser skjemaet til sjåføren ved påstigning, men oppbevarer det selv under reisen. Det oppfordres til at billetter kjøpes på nett og at det gjøres setereservasjon for barnet nært sjåføren.

Vi anbefaler at en voksen tar noen prøveturer med barnet før det skal ut å reise på egenhånd.
Da har barnet og dere som foresatte litt kjennskap hvordan turen vil bli.
Det er de foresattes ansvar når barn sendes alene med bussen.

Barneombudet har laget en veileder for foreldre som skal sende sitt barn på reise alene. Barneombudet anbefaler 8 år som en nedre aldersgrense for timelange bussreiser. Aldersgrensen må vurderes i forhold til reisens lengde i tid og strekning.

Noen av våre busser må bruke ferge på deler at strekningen. Her anbefaler Barneombudet 12 år som nedre aldersgrense.