Barn som reiser alene

Alle barn som reiser alene skal ha en trygg og god opplevelse om bord. I tillegg er det viktig at du som foresatt føler deg trygg når barnet ditt reiser alene.

Barn som reiser alene må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv. Ved påstigning bør barnet alltid ha tilgjengelig nedskrevet de telefonnummer som er mest aktuelle (far, mor, besteforeldre evt. andre personer som skal møte barnet) dersom ikke alt går etter planen.

Vi anbefaler at en voksen tar noen prøveturer med barnet før det skal ut å reise på egenhånd.
Da har barnet og dere som foresatte litt kjennskap hvordan turen vil bli.
Det er de foresattes ansvar når barn sendes alene med bussen.

Barneombudet har laget en veileder for foreldre som skal sende sitt barn på reise alene. Barneombudet anbefaler 8 år som en nedre aldersgrense for timelange bussreiser. Aldersgrensen må vurderes i forhold til reisens lengde i tid og strekning.

Noen av våre busser må bruke ferge på deler at strekningen. Her anbefaler Barneombudet 12 år som nedre aldersgrense.