Dyr på bussen

TIMEkspressen sine avganger er det lov å ta med hund/katt, men du må betale halv pris av voksenbillett uansett om hunden/katten er stor eller liten. Førerhund reiser selvsagt gratis.

Nettbuss express tar av hensyn til allergikere ikke med dyr (hund, katt, osv). Unntak er førerhund, polititjenestehund og redningshund i tjeneste/opplæring.

Utdrag fra de nasjonale befordringsvedtektene angående dyr:
§ 11 Levende dyr
Transportøren har ikke plikt til å ta med levende dyr. Vognbetjeningen avgjør i hvilken utstrekning dyr kan tas med i rutebilen. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. Dyr som er aggressive eller sjenerer de reisende på annen måte, kan settes av under transporten