Gratis internett

WIFI på bussen er veldig populært og kan du surfe helt gratis på våre ekspressbusser. Det mobile datanettet har sine begrensninger og dekningen kan være dårlig i noen områder. Manglende wifi-tilgang eller laddemulighet gir ikke grunnlag for refusjon av billettverdi. Hvis alle i bussen er tilkoblet samtidig kan det også gi noen utfordringer. Generelt fungerer nettet godt slik kan du koble deg til med PC, pad eller telefon:

· Søk etter wi-fi med enheten din. Litt ulik fremgangmåte avhengig av type og fabrikat.

· Det trådløse nettet wifi@nettbuss.no dukker opp. Koble til dette.

· Når du er tilkoblet åpner du nettleseren (Internet explorer, Opera eller lignende).

· Åpne en tilfeldig nettside, for eksempel www.nettbuss.no eller www.yr.no

· Inngangsbildet til bussens trådløse nett dukker opp som første nettside (se nedenfor)

· Kryss av for ”Jeg har lest og godtar vilkår og betingelser for bruk

· Klikk deretter på ”Koble til

· Så da er du i gang! Lykke til!