Barn på bussen

Barn under 2 år reiser gratis med foresatte, men billett må likevel bestilles på forhånd for å være sikret plass.

Sikring av barn i buss
Det finnes noen barneseter/-puter i våre busser, men disse kan ikke reserveres. Om du har behov for eget godkjent spedbarnssete, anbefaler vi at du tar med dette selv.

Barn som reiser alene
Alle barn som reiser alene skal ha en trygg og god opplevelse om bord. I tillegg er det viktig at du som foresatt føler deg trygg når barnet ditt reiser alene.

Barn som reiser alene må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv. Skjema "Jeg reiser alene" skal fylles ut av foresatte med opplysninger om barnet og den som bringer eller henter barnet. Barnet viser skjemaet til sjåføren ved påstigning, og oppbevarer det selv under reisen. Nettbuss oppfordrer foresatte til å kjøpe billett til barnet på nett og reservere sete i nærheten av sjåføren.

Barneombudet har laget en veileder for foreldre som skal sende sitt barn på reise alene. Barneombudet anbefaler 8 år som en nedre aldersgrense for timelange bussreiser. Aldersgrensen må vurderes i forhold til reisens lengde i tid og strekning.

Noen av våre busser må bruke ferge på deler at strekningen. Her anbefaler Barneombudet 12 år som nedre aldersgrense.